Momowo-100-projects-in-100-years-european-women-in-architecture-and-design-1918-2018 PDF EPUB Download

Momowo-100-projects-in-100-years-european-women-in-architecture-and-design-1918-2018 also available in docx and mobi. Read Momowo-100-projects-in-100-years-european-women-in-architecture-and-design-1918-2018 online, read in mobile or Kindle.

MoMoWo · 100 projects in 100 years. European Women in Architecture and Design · 1918-2018

Author: Alain Bonnet

Publisher: Založba ZRC

ISBN:

Category:

Page: 376

View: 764

This publication is aimed to support two MoMoWo traveling exhibitions which will be presented in six European countries in two years (2016-2017): indoor exhibition catalogue “100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018”, and outdoor exhibition “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”. Exhibition catalogue 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 brings together a selection of some of the most significant and representative examples of European architecture and design created by 100 women from the end of the First World War up until today. The number of works is symbolic, as ‘one hundred’ could also mean ‘countless’ as in the Latin word centium. While, the number of authors –each work has a different author– derives from MoMoWo’s choice to represent many different creators, consequently popularising lesser known figures, too. It includes biographies of women architects, civil engineers, furniture and industrial designers, urban planners, interior and landscape designers. It represents the main trends and major ‘schools’ of architecture and design all over Europe. The biographical data covers education and training, professional histories, networks women have operated in, including informal societies, memberships in trade bodies and associations, their profile as international, national, local and regional designers, as well as looking at how women have promoted their work i.e. in exhibitions, publications, competition entries, etc. The catalogue entries are followed by thirteen thematic essays on women architects and designers and by the outdoor exhibition catalogue “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, where photographs by ten finalists of the MoMoWo Photo competition are presented. By seeking to identify women who worked in Europe as well as European women who worked outside Europe over last 100 years, the main aim of this catalogue is to increase the awareness of historians and the general public about their enormous contribution to architecture and design, and indirectly providing accessibility to their works. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Razstavni katalog 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 prinaša izbor nekaterih najbolj reprezentativnih primerov evropske arhitekture in oblikovanja, ki jih je sto žensk ustvarilo v obdobju od konca prve svetovne vojne do danes. Izbrano število del je simbolično, saj 'sto' v latinščini lahko pomeni tudi 'nešteto' (lat. centium), medtem ko število ustvarjalk – vsako delo ima drugo avtorico – izhaja iz namena MoMoWo projekta predstaviti čim več različnih avtoric in s tem posledično osvetliti tudi manj znane osebnosti. Katalog vsebuje biografije arhitektk, gradbenih inženirk, oblikovalk na področju notranjega in industrijskega oblikovanja, urbanistk in krajinskih arhitektk iz 26-tih držav. Zastopane so glavne smeri in pomembne 'šole' na področju arhitekture in oblikovanja iz vse Evrope. Biografski podatki obsegajo izobrazbo in šolanje, poklicno pot ustvarjalk, mreže v katerih so ženske delovale, vključno z neformalnimi skupinami, članstvom v institucijah in združenjih, njihov profil na mednarodnem, nacionalnem, lokalnem in regionalnem nivoju, kot tudi kako so predstavljale svoje delo na razstavah, v publikacijah, na javnih natečajih itd. Kataložnim enotam sledi trinajst tematskih esejev o arhitektkah in oblikovalkah ter katalog razstave na prostem “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, ki predstavlja fotografije desetih finalistov mednarodnega MoMoWo fotografskega natečaja. S predstavitvijo žensk, ki so delovale v Evropi, in Evropejk, ki so delovale izven nje v zadnjih sto letih je glavni namen kataloga razširiti vedenje strokovne in širše javnosti o ogromnem prispevku žensk na področju arhitekture in oblikovanja in jima hkrati približati njihovo delo. Publikacija je izšla v okviru dveh MoMoWo potujočih razstav, ki bosta v dveh letih (2016-2017) predstavljeni v šestih evropskih državah: razstava “100 del v 100 letih. Evropejke na področju arhitekture in oblikovanja. 1918-2018”, in razstava na prostem “Ženska zgodba. Reportaža o oblikovalkah”.

MoMoWo. Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945

Author: Marjan Groot

Publisher: Založba ZRC

ISBN:

Category:

Page: 446

View: 837

Knjiga vsebuje šest poglavij, ki z različnih vidikov predstavljajo dosežke evropskih ustvarjalk – pionirk na področju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja ter umetne obrti, ki so ustvarjale v obdobju od 1918 do 1945. Poglavje Crossing Geographies obravnava pomen migrantk in migracij za globalno širjenje modernizma in pojava avantgardnih umetnostnih gibanj; Pioneers and Organisations predstavlja nekatere pionirke in njihovo vključevanje v stanovske organizacije; The Home govori o položaju žensk med obema vojnama in načinih, kako so skušale preseči družbene omejitve preko notranjega oblikovanja; Representation je posvečen zastopanosti in obravnavi ustvarjalk v publicistiki; Cases from Ireland to Finland prinaša primere uveljavitve ustvarjalk v izrazito moških poklicih; Examining Drawings as Practices of Architectural Design pa z novimi metodološkimi pristopi prinaša vpogled v arhitekturne projekte žensk. Osnova knjige so prispevki, predstavljeni na prvi mednarodni MoMoWo konferenci septembra 2015 na Univerzi v Leidnu, njen namen pa je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine.

Women's Creativity since the Modern Movement (1918-2018)

Toward a New Perception and Reception

Author: Helena Seražin

Publisher: Založba ZRC

ISBN:

Category:

Page: 1192

View: 772

Extensive work is a result of four year research within the international project Women's Creativity since the Modern Movement, and brings new insights into women in architecture, construction, design, urban planning and landscape architecture in Europe and in the rest of the world. It is divided into eight chapters that combine 116 articles on topics: A. Women’s education and training: National and international mappings; B. Women’s legacy and heritage: Protection, restoration and enhancement; C. Women in communication and professional networks; D. Women and cultural tourism; E. Women’s achievements and professional attainments: Moving boundaries; F. Women and sustainability: City and Landscape; G. Women ‘as subjects’: Documentation, methodology, interpretation and enhancement; SG. Design drawings. / Obsežno delo je plod štiriletnih raziskav v okviru mednarodnega projekta MoMoWo - Ženska ustvarjalnost od modernizma dalje in prinaša nova spoznanja na področju žensk v arhitekturi, gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in krajinski arhitekturi v Evropi in širše. Razdeljena je v osem poglavij, ki združujejo 116 prispevkov na temo o njihovi izobraženosti, kulturni zapuščini, vključevanju v stanovska združenja ali njihovim prispevkom h kulturnemu turizmu in stroki ter raziskovanju njihovega dela. Zaključi jo poglavje z grafičnimi prilogami.

Best Books